KURUMSAL KİMLİK TASARIMI, KURUMSAL KİMLİK İSTANBUL

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI, KURUMSAL KİMLİK İSTANBUL

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI, KURUMSAL KİMLİK İSTANBUL
Kurumsal Kimlik Tasarımı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj
çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini,
kuruluş amaçlarını ve ideallerini, hizmetlerini, konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda
ve etkili bir biçimde hedef kitleye yani halka aktarmaktır.
Bir başka anlatımla, Kurumsal kimlik bir kurum ya da kuruluşun felsefesi, halk önündeki
kimlik tasarımı, kamuoyu ile iletişimi, duruş ve davranışını kapsayan bir kimlik çalışması ve
kurum ya da kuruluşun toplum önündeki yüzüne verilen isimdir.
Kurumsal kimlik kurum ya da kuruluşun sadece amblemi ve logosu değil, kurumun
hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yöneliktir.
Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün
ambalajlarının aynı görsel kimliği yansıtması da buna örnek teşkil etmektedir.
Kurumsal kimlik bir kurum ya da kuruluşun kendini ifade etme şeklidir.
Tüm kurumların kendilerine özel bir kurumsal kimlik kitapçığı olmalıdır.
Oluşturulan doğru çalışma hedef kitlenin aklına kazınır. Böylece en etkin ve
doğru reklam çalışması gerçekleşmiş olur.
• Kurumsal Kimlik tasarımı, bir kurumun görünen yüzüdür.
• Başarının en önemli unsuru kurumun topluma bırakmış olduğu
konum, karakter ve imajdır.
• Kimlik standartlarının bir strateji gibi kullanılması toplum üzerinde güven yaratır.
İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir kuruma şunları sağlar:
• Kurum adının belleklere yerleşmesi
• Kurum özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
• Hizmetlerinin kalite garantisi
• Hizmetlerin konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
• İlk bakışta diğer kurumlardan ayrılması.
Kurumun hedef kitlesi geliştikçe "farkı fark ettirmenin" en etkili yolu bunu imaja
yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız,
yani görsel yoldan anlatmaktır.
Kurumların kendi imajlarını kurmaya neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:
• Reklam için hedef sağlamak, bulmak.
• Medyayı bilgilendirmek.
• Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek.
• Çalışanlar için bir kimlik yaratmak.
• Hizmetleri haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak.
• İç uyumu oluşturmaya ve çalışanlar arasında değerleri tespit etmeye ve
paylaşıma yardım etmek.
• Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden ilişkileri
geliştirmek, desteklemek.
• Farklılığa dayanan konumlandırma stratejisi olarak kimlik çalışmalarını kullanmak.
Back to Top