İSTANBUL REKLAM AJANSI
Aynı derecede basit bir cevap gibi görünebilir, ancak modern reklam ajansı gerçekte göründüğünden daha karmaşıktır. Ancak, konunun etine ve patateslerine dalmadan önce, öncelikle bir reklam ajansının genel kabul görmüş tanımına bakalım. 

Temel Tanım

Bir reklam ajansı, bir müşterinin reklamının tüm yönlerini yaratır, planlar ve yönetir.

Reklam ajansları, interaktif reklamcılık gibi belirli alanlarda uzmanlaşabilir veya web siteleri, çevrimiçi ve sosyal kampanyalar, broşürler, kataloglar, doğrudan postalar, basılı reklamlar, radyo ve TV reklamları, satış gibi reklam materyalleri yaratan bir tam hizmet ajansı olabilir.

Back to Top