Levent Reklam Ajansı
LEVENT REKLAM AJANSI
Levent Reklam ajansları, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre pazarlama kampanyaları oluşturmak için geniş bir reklam stratejileri stratejisi kullanmaktadır. Levent Reklam ajansları, küçük, ev bazlı işletmelerden pazar araştırma, hesap yönetimi ve satış, metin yazarlığı ve grafik tasarım departmanları ile kurumsal bayilikler arasında değişebilir. Levent Reklam ajansları, müşterileri ile bilgi toplamak ve kampanya fikirlerini belirlemek için gerçek bir şekilde çalışırlar ve ardından reklamları gerçekten hazırlama ve dağıtma yaratıcı süreci izler.
Çoğu reklam ajansının amacı, uzun vadeli müşterilerle devam eden ortaklıklar kurmaktır, ancak her yeni müşterinin elde edilmesi bir adım ile başlar. Levent Reklam ajansları, rastgele işletmeleri soğuk çağırmaktan ziyade, çoğunlukla içten dışa doğru bir yaklaşımla başlar ve hedeflemek istedikleri kuruluşlar içinde şahsen tanıdıkları kişilere ulaşırlar. Ayrıca, bir reklamcılık revizyonuna ihtiyaç duydukları düşünülen şirketler (örneğin, ani bir büyüme yaşayan işletmeler) için haberleri izleyebilirler ve onlara bir çalışma mektubu ve mektup gönderirler.
Potansiyel bir müşteri bir reklam ajansıyla görüşmeyi kabul ettiğinde, ajans müşteriyi sunması gereken şeyin bir sunumu hazırlayacaktır. Sunuma giren ayrıntı ve araştırma seviyesi, müşteri tarafından gösterilen ilgi veya taahhüt düzeyine bağlı olacaktır. Sunum sırasında ajans, araştırmasında benzer şirketlerin geçmişte hangi reklam türünün çalıştığını gösteren vaka analizlerini başlatabilir. Ajans ayrıca, geçmiş müşterilere yönelik olarak tasarladığı logolar, broşürler, doğrudan posta, web siteleri, reklam banner'ları veya reklam panolarını ya da müşteri için aklınızda tuttuğu şeylerin bir kopyasını gösterebilir.
Bir müşteri bir reklam ajansı seçmeyi taahhüt ettikten sonra, ajans, pazar payı, rekabet ve hedef pazarındaki tanıma seviyesi de dahil olmak üzere, müşterinin kendi sektöründeki mevcut konumunu değerlendirmeye başlayacaktır. Bu bilgilerin bir kısmı müşterinin web sitesinden ve iş planından toplanabilir. Ajans ayrıca müşterinin beklentilerini de değerlendirecek ve yeni bir kampanyanın yayınlanması için teslim edilen son tarihleri ​​belirleyecektir.
Bir reklam ajansının yaratıcı ekibi, TV reklamları, reklam panoları, web sitesi açılır pencereleri, doğrudan posta veya karışık bir medya kombinasyonu gibi kampanyanın gerçek bileşenlerini (reklamlar) oluşturur. Video yazarları ve aktörleri, radyo ve televizyon reklamları için gerektiği gibi temel alınarak dışa aktarılabilirken, genellikle reklam metni yazarları ve grafik tasarımcıları ajanslarla sürekli olarak çalışırlar.
Levent Reklam ajansının medya alıcısı, reklam satış görevlilerine reklamlar için (gazetede, radyoda, web sitelerinde veya diğer forumlarda) yer satın alacak. Kampanya tanıtımı, tipik olarak, herhangi bir medya türündeki kişileri boğarak önlemek için, gösterdikleri medyayı değiştirerek reklamları serbest bırakmaktan oluşur. Medya platformunun değiştirilmesi, hedef pazara farklı yönlerden ulaşarak marka bilinirliği oluşturmaya yardımcı olur.
Back to Top